ارگانزا


پارچه کسمه طرح گل آبی بنفش
پارچه کسمه طرح گل آبی بنفش
295,000 تومان
پارچه کسمه بنفشه، مشکی
پارچه کسمه بنفشه، مشکی
210,000 تومان
پارچه ژاکارد ارگانزا مشکی طرح گلبرگ
پارچه ژاکارد ارگانزا مشکی طرح گلبرگ
138,000 تومان
پارچه ژاکارد ارگانزا ریش ریش طرح 2
پارچه ژاکارد ارگانزا ریش ریش طرح 2
220,000 تومان
پارچه ارگانزا ترک اصل ریشدار (فیروزه ای و قهوه ای)
پارچه ارگانزا ترک اصل ریشدار (فیروزه ای و قهوه ای)
220,000 تومان
پارچه ژاکارد ارگانزا حاشیه ریش قرمز
پارچه ژاکارد ارگانزا حاشیه ریش قرمز
280,000 تومان
پارچه ارگانزا شیپوری گلبهی سرمه ای
پارچه ارگانزا شیپوری گلبهی سرمه ای
140,000 تومان
پارچه ارگانزا شیپوری سرخ آبی لیمویی
پارچه ارگانزا شیپوری سرخ آبی لیمویی
140,000 تومان
پارچه ارگانزا شیپوری آبی صورتی
پارچه ارگانزا شیپوری آبی صورتی
140,000 تومان
ارگانزا خالدار بیده کِرمی
ارگانزا خالدار بیده کِرمی
75,000 تومان
ارگانزا خالدار بیده سرمه ای
ارگانزا خالدار بیده سرمه ای
75,000 تومان
پارچه یاخما ارگانزا راه راه طوسی
پارچه یاخما ارگانزا راه راه طوسی
30,000 تومان
60,000 تومان
پارچه ارگانزا ریش ریش لوزی رنگارنگ ۶۹۹۴۰۲
پارچه ارگانزا ریش ریش لوزی رنگارنگ ۶۹۹۴۰۲
210,000 تومان
پارچه ژاکارد ارگانزا ریش ریش طرح 3
پارچه ژاکارد ارگانزا ریش ریش طرح 3
270,000 تومان
پارچه ژاکارد ارگانزا ریشدار مشکی
پارچه ژاکارد ارگانزا ریشدار مشکی
220,000 تومان
پارچه ژاکارد ارگانزا حاشیه ریش نقره ای
پارچه ژاکارد ارگانزا حاشیه ریش نقره ای
490,000 تومان
پارچه کسمه طرح گل نارنجی آبی
پارچه کسمه طرح گل نارنجی آبی
295,000 تومان
پارچه کسمه طرح گل قرمز زرد
پارچه کسمه طرح گل قرمز زرد
295,000 تومان
پارچه کسمه طرح گل صورتی آبی
پارچه کسمه طرح گل صورتی آبی
295,000 تومان
پارچه ژاکارد ارگانزا گل مرجانی
پارچه ژاکارد ارگانزا گل مرجانی
198,000 تومان
پارچه ژاکارد ارگانزا مشکی طرح گل
پارچه ژاکارد ارگانزا مشکی طرح گل
100,000 تومان
138,000 تومان
پارچه ژاکارد ارگانزا ریش ریش طرح 4
پارچه ژاکارد ارگانزا ریش ریش طرح 4
270,000 تومان
پارچه ژاکارد ارگانزا حاشیه ریش گلبهی
پارچه ژاکارد ارگانزا حاشیه ریش گلبهی
280,000 تومان
پارچه ژاکارد ارگانزا حاشیه ریش بنفش
پارچه ژاکارد ارگانزا حاشیه ریش بنفش
280,000 تومان
پارچه ژاکارد ارگانزا حاشیه ریش لوزی
پارچه ژاکارد ارگانزا حاشیه ریش لوزی
280,000 تومان
پارچه ژاکارد ارگانزا ترک راه راه درشت
پارچه ژاکارد ارگانزا ترک راه راه درشت
180,000 تومان
پارچه ارگانزا شیپوری سرخ آبی
پارچه ارگانزا شیپوری سرخ آبی
140,000 تومان
پارچه ارگانزا شیپوری سبز زرد
پارچه ارگانزا شیپوری سبز زرد
140,000 تومان

پارچه ی ارگانزا(Organza) یک نوع پارچه ی ساده، شیشه ای، سبک و در عین حال خشک و دارای حالت ایستایی می باشد که به طور معمول از جنس ابریشم مصنوعی تولید می شود. با توجه به ویژگی های ذکر شده، این پارچه معمولا برای حفظ حجم و حالت لباس در مدل های عروسکی و پف دار کاربرد دارد.. متن کامل مقاله