ارگانزا


پارچه ارگانزا مخملی خالدار قرمز، زمینه قرمز
پارچه ارگانزا مخملی خالدار قرمز، زمینه قرمز
68,000 تومان
پارچه یاخما زمینه ارگانزا طرح پر طاووس سفید
پارچه یاخما زمینه ارگانزا طرح پر طاووس سفید
68,000 تومان
پارچه یاخما زمینه ارگانزا طرح پر طاووس سرخابی
پارچه یاخما زمینه ارگانزا طرح پر طاووس سرخابی
75,000 تومان
پارچه ژاکارد ارگانزا زمینه شبکه ای گل پفکی
پارچه ژاکارد ارگانزا زمینه شبکه ای گل پفکی
180,000 تومان
پارچه کسمه طرح بنفشه، سرخابی بنفش
پارچه کسمه طرح بنفشه، سرخابی بنفش
210,000 تومان
پارچه کسمه خورشیدی، نقره ای سرمه ای
پارچه کسمه خورشیدی، نقره ای سرمه ای
210,000 تومان
پارچه کسمه بنفشه، مشکی
پارچه کسمه بنفشه، مشکی
210,000 تومان
پارچه ژاکارد ارگانزا، بنفشه زرد
پارچه ژاکارد ارگانزا، بنفشه زرد
210,000 تومان
پارچه ژاکارد ارگانزا طرح خورشید مشکی
پارچه ژاکارد ارگانزا طرح خورشید مشکی
145,000 تومان
پارچه ژاکارد ارگانزا طرح خورشید قهوه ای
پارچه ژاکارد ارگانزا طرح خورشید قهوه ای
145,000 تومان
پارچه ژاکارد ارگانزا ریش ریش
پارچه ژاکارد ارگانزا ریش ریش
270,000 تومان
پارچه ژاکارد ارگانزا خورشیدی مشکی براق
پارچه ژاکارد ارگانزا خورشیدی مشکی براق
210,000 تومان
پارچه تور ارگانزا قلب مخملی مشکی، زمینه قرمز
پارچه تور ارگانزا قلب مخملی مشکی، زمینه قرمز
78,000 تومان
پارچه تور ارگانزا قلب مخملی سفید، زمینه مشکی
پارچه تور ارگانزا قلب مخملی سفید، زمینه مشکی
78,000 تومان
پارچه ارگانزا مخملی قلب، طرح و زمینه مشکی
پارچه ارگانزا مخملی قلب، طرح و زمینه مشکی
78,000 تومان
پارچه ارگانزا مخملی قلب مشکی، زمینه نقره ای
پارچه ارگانزا مخملی قلب مشکی، زمینه نقره ای
78,000 تومان
پارچه ارگانزا طرح قلب مخملی مشکی، تور سفید
پارچه ارگانزا طرح قلب مخملی مشکی، تور سفید
78,000 تومان
پارچه ارگانزا ریش ریش گلبهی
پارچه ارگانزا ریش ریش گلبهی
270,000 تومان
پارچه ارگانزا ریش ریش فویلدار (یاسی، طلایی)
پارچه ارگانزا ریش ریش فویلدار (یاسی، طلایی)
270,000 تومان
پارچه ارگانزا ریش ریش فویلدار (طوسی، نقره ای)
پارچه ارگانزا ریش ریش فویلدار (طوسی، نقره ای)
270,000 تومان
پارچه ارگانزا ریش ریش فویلدار (آبی روشن، نقره ای)
پارچه ارگانزا ریش ریش فویلدار (آبی روشن، نقره ای)
270,000 تومان
پارچه ارگانزا مخملی خالدار طوسی، زمینه نقره ای
پارچه ارگانزا مخملی خالدار طوسی، زمینه نقره ای
68,000 تومان
پارچه ارگانزا مخملی خالدار سفید، زمینه مشکی
پارچه ارگانزا مخملی خالدار سفید، زمینه مشکی
68,000 تومان
پارچه ارگانزا طرح گلهای رنگارنگ
پارچه ارگانزا طرح گلهای رنگارنگ
30,000 تومان
45,000 تومان
پارچه ارگانزا ریش ریش لوزی (چهار رنگ)  ۶۹۹۴۰۱
پارچه ارگانزا ریش ریش لوزی (چهار رنگ) ۶۹۹۴۰۱
210,000 تومان
ارگانزا خالدار بیده طوسی
ارگانزا خالدار بیده طوسی
48,000 تومان
ارگانزا خالدار بیده سفید
ارگانزا خالدار بیده سفید
58,000 تومان
ارگانزا خالدار بیده سرمه ای
ارگانزا خالدار بیده سرمه ای
48,000 تومان
پارچه یاخما ارگانزا راه راه طوسی
پارچه یاخما ارگانزا راه راه طوسی
40,000 تومان
60,000 تومان
پارچه ژاکارد زمینه شبکه ای گل پفکی سرخابی
پارچه ژاکارد زمینه شبکه ای گل پفکی سرخابی
180,000 تومان
پارچه ژاکارد ارگانزا گل پفکی کرمی
پارچه ژاکارد ارگانزا گل پفکی کرمی
180,000 تومان
پارچه ژاکارد ارگانزا زمینه شبکه ای قهوه ای مشکی
پارچه ژاکارد ارگانزا زمینه شبکه ای قهوه ای مشکی
180,000 تومان
پارچه کسمه خورشیدی سرخابی
پارچه کسمه خورشیدی سرخابی
210,000 تومان
پارچه ژاکارد ارگانزا، گل برجسته کالباسی
پارچه ژاکارد ارگانزا، گل برجسته کالباسی
140,000 تومان
160,000 تومان
پارچه ژاکارد ارگانزا طرح خورشیدی نقره ای
پارچه ژاکارد ارگانزا طرح خورشیدی نقره ای
145,000 تومان
پارچه ژاکارد ارگانزا طرح بنفشه نقره ای
پارچه ژاکارد ارگانزا طرح بنفشه نقره ای
210,000 تومان

پارچه ی ارگانزا(Organza) یک نوع پارچه ی ساده، شیشه ای، سبک و در عین حال خشک و دارای حالت ایستایی می باشد که به طور معمول از جنس ابریشم مصنوعی تولید می شود. با توجه به ویژگی های ذکر شده، این پارچه معمولا برای حفظ حجم و حالت لباس در مدل های عروسکی و پف دار کاربرد دارد.. متن کامل مقاله