خرج‌کاری


تور شکوفه دوزی و پولکدار گلبهی
تور شکوفه دوزی و پولکدار گلبهی
125,000 تومان
پارچه ارگانزا مخملی خالدار قرمز، زمینه قرمز
پارچه ارگانزا مخملی خالدار قرمز، زمینه قرمز
68,000 تومان
پارچه وِلوت فلورانس اصل کره (کرمی روشن، شاین سفید)
پارچه وِلوت فلورانس اصل کره (کرمی روشن، شاین سفید)
168,000 تومان
پارچه وِلوت فلورانس اصل (زمینه فیروزه ای، شاین نقره ای)
پارچه وِلوت فلورانس اصل (زمینه فیروزه ای، شاین نقره ای)
168,000 تومان
پارچه وِلوت ابر و بادی کره ای، سفید
پارچه وِلوت ابر و بادی کره ای، سفید
168,000 تومان
پارچه وِلوت ابر و بادی براق اصل، گلبهی
پارچه وِلوت ابر و بادی براق اصل، گلبهی
168,000 تومان
پارچه وِلوت ابر و بادی اصل، زمینه طوسی شاین نقره ای
پارچه وِلوت ابر و بادی اصل، زمینه طوسی شاین نقره ای
168,000 تومان
پارچه ژاکارد طرح حبابی مشکی
پارچه ژاکارد طرح حبابی مشکی
110,000 تومان
پارچه سوزن دوزی دولچه گابانا D&G
پارچه سوزن دوزی دولچه گابانا D&G
95,000 تومان
130,000 تومان
پارچه تور سوزن دوزی گل برجسته
پارچه تور سوزن دوزی گل برجسته
95,000 تومان
145,000 تومان
پارچه تور دانتل دو طرف کش، گلدار مشکی
پارچه تور دانتل دو طرف کش، گلدار مشکی
39,000 تومان
45,000 تومان
پارچه تور خالدار کشی کرمی
پارچه تور خالدار کشی کرمی
27,000 تومان
پارچه تور خالدار کشی طوسی
پارچه تور خالدار کشی طوسی
27,000 تومان
پارچه تور خالدار کشی
پارچه تور خالدار کشی
27,000 تومان
تور لیزر کات  شکوفه دوزی برگ طلایی
تور لیزر کات شکوفه دوزی برگ طلایی
198,000 تومان
تور طرح هندسی سفید
تور طرح هندسی سفید
15,000 تومان
25,000 تومان
تور شکوفه دوزی پولکدار کالباسی
تور شکوفه دوزی پولکدار کالباسی
125,000 تومان
تور دانتل گلدار حاشیه دالبر، لمه دار
تور دانتل گلدار حاشیه دالبر، لمه دار
30,000 تومان
35,000 تومان
پارچه پولکی زمینه تور، طرح موج نقره ای
پارچه پولکی زمینه تور، طرح موج نقره ای
165,000 تومان
پارچه پولکی زمینه تور، طرح موج سبز و کاربنی
پارچه پولکی زمینه تور، طرح موج سبز و کاربنی
165,000 تومان
پارچه پولکی زمینه تور لمه دار، طرح موج
پارچه پولکی زمینه تور لمه دار، طرح موج
165,000 تومان
پارچه سوزن دوزی مروارید پرچ شده
پارچه سوزن دوزی مروارید پرچ شده
110,000 تومان
پارچه دانتل گل مخملی
پارچه دانتل گل مخملی
125,000 تومان
پارچه دانتل قیطان دوزی کره کرمی
پارچه دانتل قیطان دوزی کره کرمی
110,000 تومان
پارچه حریر طرح اشک مشکی
پارچه حریر طرح اشک مشکی
65,000 تومان
پارچه حریر زمینه چروک، طرح اشکی سفید
پارچه حریر زمینه چروک، طرح اشکی سفید
65,000 تومان
پارچه حریر اشکی سفید
پارچه حریر اشکی سفید
65,000 تومان
پارچه حریر اشکی زمینه چروک مشکی
پارچه حریر اشکی زمینه چروک مشکی
65,000 تومان
پارچه تور حریر اکلیل دار شنی، زرد
پارچه تور حریر اکلیل دار شنی، زرد
42,000 تومان
پارچه تور ارگانزا قلب مخملی مشکی، زمینه قرمز
پارچه تور ارگانزا قلب مخملی مشکی، زمینه قرمز
78,000 تومان
پارچه تور ارگانزا قلب مخملی سفید، زمینه مشکی
پارچه تور ارگانزا قلب مخملی سفید، زمینه مشکی
78,000 تومان
پارچه ارگانزا مخملی قلب، طرح و زمینه مشکی
پارچه ارگانزا مخملی قلب، طرح و زمینه مشکی
78,000 تومان
پارچه ارگانزا مخملی قلب مشکی، زمینه نقره ای
پارچه ارگانزا مخملی قلب مشکی، زمینه نقره ای
78,000 تومان
پارچه ارگانزا طرح قلب مخملی مشکی، تور سفید
پارچه ارگانزا طرح قلب مخملی مشکی، تور سفید
78,000 تومان
پارچه ارگانزا ریش ریش گلبهی
پارچه ارگانزا ریش ریش گلبهی
270,000 تومان
پارچه ارگانزا ریش ریش فویلدار (یاسی، طلایی)
پارچه ارگانزا ریش ریش فویلدار (یاسی، طلایی)
270,000 تومان