ملیله دوزی


پارچه کارشده فول ملیله دوزی و پولک کاری هفت هشتی فیروزه‌ای
720,000 تومان
پارچه کار شده موج نقره ای زمینه گلبهی
1,250,000 تومان
پارچه کار شده موج نقره ای زمینه طوسی
1,250,000 تومان
پارچه کار شده موج نقره ای زمینه بنفش
1,250,000 تومان
پارچه کار شده طرح گل پیازی
1,700,000 تومان
پارچه کار شده طرح گل نسکافه ای
1,700,000 تومان
پارچه کار شده طرح گل صورتی
1,700,000 تومان
پارچه کار شده طرح گل برگ گلبهی
850,000 تومان
پارچه کار شده طرح گل برگ کرم
850,000 تومان
پارچه کار شده طرح گل برگ مشکی
850,000 تومان
پارچه کار شده طرح گل برگ سبز پاستیلی
850,000 تومان
پارچه کار شده طرح گل برگ زمینه آبی
850,000 تومان
پارچه کار شده طرح هلالی گلبهی
880,000 تومان
پارچه مجلسی ملیله دوزی و پولک کاری طرح زیگزاگ سرمه ای
690,000 تومان
ملیله دوزی و پولک کاری طرح موج فیروزه ای
690,000 تومان
ملیله دوزی و پولک کاری طرح موج زرشکی
690,000 تومان
ملیله دوزی و پولک کاری طرح موج بنفش
690,000 تومان
ملیله دوزی و پولک کاری طرح موج آبی کاربنی
690,000 تومان
پارچه ملیله دوزی طرح خوشه ای گلبهی
1,700,000 تومان
پارچه ملیله دوزی طرح خوشه ای مشکی
1,700,000 تومان
پارچه کارشده فول ملیله دوزی و پولک کاری هفت هشتی زرشکی
720,000 تومان
پارچه کار شده ملیله دوزی و پولک کاری طرح لنگر صورتی روشن
1,900,000 تومان
پارچه ملیله دوزی طرح خوشه ای قهوه ای
1,700,000 تومان
پارچه کار شده طرح هلالی سبز
880,000 تومان
پارچه کار شده طرح هلالی زرشکی
880,000 تومان
پارچه کار شده طرح هلالی کاربنی
880,000 تومان
پارچه کار شده طرح هلالی سرمه ای
880,000 تومان
پارچه کار شده طرح هلالی آبی
880,000 تومان
پارچه کار شده طرح هلالی سرخابی
880,000 تومان
پارچه کار شده طرح هلالی بنفش
880,000 تومان
پارچه کارشده فول ملیله دوزی و پولک کاری هفت هشتی بنفش
720,000 تومان
پارچه کار شده موج نقره ای زمینه یشمی
1,250,000 تومان
پارچه کار شده موج نقره ای زمینه پاستیلی
1,250,000 تومان
پارچه کارشده فول ملیله دوزی و پولک کاری هفت هشتی طوسی
720,000 تومان
پارچه کار شده طرح گل برگ یشمی
850,000 تومان
پارچه مجلسی ملیله دوزی و پولک کاری طرح زیگزاگ فیروزه ای
690,000 تومان