وال (عبایی)


پارچه خامه دوزی 2 تن طرح پروانه سبز
پارچه خامه دوزی 2 تن طرح پروانه سبز
225,000 تومان
پارچه وال خامه دوزی گلدار مشکی
پارچه وال خامه دوزی گلدار مشکی
178,000 تومان
پارچه وال خامه دوزی گلدار سفید
پارچه وال خامه دوزی گلدار سفید
178,000 تومان
پارچه وال خامه دوزی راه راه یشمی
پارچه وال خامه دوزی راه راه یشمی
148,000 تومان
پارچه وال خامه دوزی راه راه کرم
پارچه وال خامه دوزی راه راه کرم
148,000 تومان
پارچه وال خامه دوزی راه راه مشکی
پارچه وال خامه دوزی راه راه مشکی
148,000 تومان
پارچه وال خامه دوزی راه راه طوسی
پارچه وال خامه دوزی راه راه طوسی
148,000 تومان
پارچه وال خامه دوزی راه راه سفید
پارچه وال خامه دوزی راه راه سفید
148,000 تومان
پارچه وال خامه دوزی دایره مشکی
پارچه وال خامه دوزی دایره مشکی
178,000 تومان
پارچه وال خامه دوزی دایره سفید
پارچه وال خامه دوزی دایره سفید
178,000 تومان
پارچه وال خامه دوزی طرح دایره سرمه ای
پارچه وال خامه دوزی طرح دایره سرمه ای
140,000 تومان
پارچه وال امبرودی، گل ستاره ای زرد
پارچه وال امبرودی، گل ستاره ای زرد
160,000 تومان
پارچه خامه دوزی 2 تن طرح پروانه کرمی
پارچه خامه دوزی 2 تن طرح پروانه کرمی
225,000 تومان
پارچه خامه دوزی 2 تن طرح پروانه نقره ای
پارچه خامه دوزی 2 تن طرح پروانه نقره ای
225,000 تومان
پارچه امبرودی خامه دوزی، گل ستاره ای طوسی
پارچه امبرودی خامه دوزی، گل ستاره ای طوسی
128,000 تومان
160,000 تومان
پارچه خامه دوزی 2 تن طرح پروانه طلایی
پارچه خامه دوزی 2 تن طرح پروانه طلایی
225,000 تومان
پارچه خامه دوزی 2 تن طرح پروانه سفید
پارچه خامه دوزی 2 تن طرح پروانه سفید
225,000 تومان
پارچه خامه دوزی 2 تن طرح پروانه خردلی
پارچه خامه دوزی 2 تن طرح پروانه خردلی
225,000 تومان
پارچه خامه دوزی 2 تن طرح پروانه بنفش
پارچه خامه دوزی 2 تن طرح پروانه بنفش
225,000 تومان
پارچه خامه دوزی 2 تن طرح پروانه آجری
پارچه خامه دوزی 2 تن طرح پروانه آجری
225,000 تومان