پلیسهپلیسه، پارچه ای سبک، کشسان با چروک های راه راه پیوسته و منظم است. این پارچه بیشتر برای دوخت انواع لباس خنک و تابستانی چون: مانتو، پیراهن، دامن، شال و... کاربرد دارد.... متن کامل مقاله