ژاکارد


پارچه فکورا ژاکارد گل
پارچه فکورا ژاکارد گل
210,000 تومان
پارچه کتان ژاکارد قلبی
پارچه کتان ژاکارد قلبی
100,000 تومان
160,000 تومان
پارچه لینن ژاکارد زیگزاگی شیری
پارچه لینن ژاکارد زیگزاگی شیری
148,000 تومان
پارچه فکورا ژاکارد گل برگ
پارچه فکورا ژاکارد گل برگ
210,000 تومان
پارچه فکورا ژاکارد موجی
پارچه فکورا ژاکارد موجی
210,000 تومان
پارچه فکورا ژاکارد صاعقه
پارچه فکورا ژاکارد صاعقه
210,000 تومان
پارچه فکورا ژاکارد سنگی
پارچه فکورا ژاکارد سنگی
210,000 تومان
پارچه کسمه حاشیه ریش ریش سرمه ای
پارچه کسمه حاشیه ریش ریش سرمه ای
245,000 تومان
پارچه کسمه بنفشه، مشکی
پارچه کسمه بنفشه، مشکی
210,000 تومان
پارچه ژاکارد پفکی گل بابونه
پارچه ژاکارد پفکی گل بابونه
280,000 تومان
پارچه ژاکارد پفکی ترک، دو رویه (فیروزه ای و مسی)
پارچه ژاکارد پفکی ترک، دو رویه (فیروزه ای و مسی)
260,000 تومان
پارچه ژاکارد پفکی ترک اصل، دو رویه مشکی
پارچه ژاکارد پفکی ترک اصل، دو رویه مشکی
260,000 تومان
پارچه ژاکارد لمه دار زمینه لانه زنبوری
پارچه ژاکارد لمه دار زمینه لانه زنبوری
110,000 تومان
پارچه ژاکارد طرح حبابی نقره ای
پارچه ژاکارد طرح حبابی نقره ای
110,000 تومان
پارچه ژاکارد زمینه لانه زنبوری
پارچه ژاکارد زمینه لانه زنبوری
110,000 تومان
پارچه ژاکارد زمینه لانه زنبوری
پارچه ژاکارد زمینه لانه زنبوری
135,000 تومان
پارچه ژاکارد روبالشی طرح داماس
پارچه ژاکارد روبالشی طرح داماس
38,000 تومان
پارچه ژاکارد حاشیه ریش نقره ای
پارچه ژاکارد حاشیه ریش نقره ای
490,000 تومان
پارچه ژاکارد ترک پلنگی ریش قهوه ای
پارچه ژاکارد ترک پلنگی ریش قهوه ای
180,000 تومان
پارچه ژاکارد ترک پلنگی ریش عنابی
پارچه ژاکارد ترک پلنگی ریش عنابی
180,000 تومان
پارچه ژاکارد ترک شطرنجی طلایی
پارچه ژاکارد ترک شطرنجی طلایی
270,000 تومان
پارچه ژاکارد ترک سمیرا طرح لوزی
پارچه ژاکارد ترک سمیرا طرح لوزی
370,000 تومان
پارچه ژاکارد ترک زیگزاگ
پارچه ژاکارد ترک زیگزاگ
370,000 تومان
پارچه ژاکارد بهاره طرح فندی
پارچه ژاکارد بهاره طرح فندی
110,000 تومان
پارچه ژاکارد بهاره طرح ترکیبی
پارچه ژاکارد بهاره طرح ترکیبی
110,000 تومان
پارچه ژاکارد ارگانزا مشکی طرح گلبرگ
پارچه ژاکارد ارگانزا مشکی طرح گلبرگ
138,000 تومان
پارچه ژاکارد ارگانزا ریش ریش طرح 2
پارچه ژاکارد ارگانزا ریش ریش طرح 2
220,000 تومان
پارچه ژاکارد ارگانزا حاشیه ریش قرمز
پارچه ژاکارد ارگانزا حاشیه ریش قرمز
280,000 تومان
پارچه ژاکارد ترک شطرنجی نقره ای
پارچه ژاکارد ترک شطرنجی نقره ای
270,000 تومان
پارچه لینن ژاکارد زیگزاگی سبز
پارچه لینن ژاکارد زیگزاگی سبز
148,000 تومان
ژاکارد اصل ترک طرح گلدار، سفید
ژاکارد اصل ترک طرح گلدار، سفید
230,000 تومان
پارچه ژاکارد طرح حبابی، فیروزه ای روشن
پارچه ژاکارد طرح حبابی، فیروزه ای روشن
110,000 تومان
پارچه ژاکارد زمینه لانه زنبوری
پارچه ژاکارد زمینه لانه زنبوری
110,000 تومان
پارچه ژاکارد روبالشی زمینه بنفش
پارچه ژاکارد روبالشی زمینه بنفش
42,000 تومان
پارچه ژاکارد ترک، طرح گل بنفشه، آبی روشن
پارچه ژاکارد ترک، طرح گل بنفشه، آبی روشن
210,000 تومان
پارچه ژاکارد ارگانزا ریشدار طرح رز آبی
پارچه ژاکارد ارگانزا ریشدار طرح رز آبی
270,000 تومان

برای آشنایی با پارچه ژاکارد کلیک کنید