ژاکارد


پارچه ژاکارد ترک گلدانی مشکی
550,000 تومان
پارچه ژاکارد لمه زرشکی
395,000 تومان
پارچه ژاکارد لمه کاربنی
395,000 تومان
پارچه ژاکارد ابری طرح شکوفه کرم
185,000 تومان
پارچه ژاکارد طرح هندسی نارنجی آبی
268,000 تومان
پارچه ژاکارد ترک طرح برگ صورتی چرک
850,000 تومان
ژاکارد ترک طرح چهل تیکه گل رز
1,200,000 تومان
ژاکارد ترک طرح چهل تیکه ستاره دریایی
1,200,000 تومان
ژاکارد ترک طرح چهل تیکه جناقی
1,200,000 تومان
پارچه ژاکارد ترک سنتی آبی
880,000 تومان
پارچه ژاکارد ترک سنتی
1,100,000 تومان
پارچه ژاکارد ترک داماس
1,100,000 تومان
پارچه ژاکارد ترک ترمه
1,100,000 تومان
پارچه ژاکارد ترمه سرمه ای
880,000 تومان
پارچه ژاکارد ترمه آبی
880,000 تومان
ژاکارد ترک طرح چهل تیکه گلبهی
1,100,000 تومان
ژاکارد ترک طرح چهل تیکه خردلی
1,100,000 تومان
ژاکارد ترک طرح چهل تیکه بنفش
1,100,000 تومان
ژاکارد ترک طرح چهل تیکه آبی
1,100,000 تومان
ژاکارد ترک طرح هاوایی طلایی
1,100,000 تومان
ژاکارد ترک طرح هاوایی سرخ آبی
1,100,000 تومان
ژاکارد ترک طرح هاوایی بنفش
1,100,000 تومان
پارچه ژاکارد ترک طرح برگ پاستیلی
850,000 تومان
پارچه ژاکارد ترک طرح برگ صورتی تیره
850,000 تومان
پارچه ژاکارد ترک طرح برگ آبی درباری
850,000 تومان
ژاکارد ابری طرح چهل تیکه کوک دوزی
185,000 تومان
ژاکارد ابری طرح ترمه خط خطی
185,000 تومان
ژاکارد ابری طرح سیمرغ گل درشت
185,000 تومان
پارچه ژاکارد ابری طرح گنجشک طوسی
185,000 تومان
پارچه ژاکارد ابری طرح گنجشک سرخابی
185,000 تومان
پارچه ژاکارد ابری طرح گنجشک سبز
185,000 تومان
پارچه ژاکارد ابری طرح گل
185,000 تومان
پارچه ژاکارد ابری طرح کاشی قرمز
185,000 تومان
پارچه ژاکارد ابری طرح چهل تیکه سنتی
185,000 تومان
پارچه ژاکارد ابری طرح لمون آلو
185,000 تومان
پارچه ژاکارد ابری طرح سنتی لوزی
185,000 تومان

برای آشنایی با پارچه ژاکارد کلیک کنید