پارچه کار شده (پرکار)


پارچه کارشده نگین کاری شبکه‌ای زرشکی
850,000 تومان
پارچه کارشده ملیله دوزی و پولک کاری مولتی کالر زمینه یاسی
750,000 تومان
پارچه کارشده ملیله دوزی و پولک کاری مولتی کالر زمینه گلبهی
750,000 تومان
پارچه کارشده ملیله دوزی و پولک کاری مولتی کالر زمینه کالباسی
750,000 تومان
پارچه کارشده ملیله دوزی و پولک کاری مولتی کالر زمینه فیروزه‌ای
750,000 تومان
پارچه کارشده ملیله دوزی و پولک کاری مولتی کالر زمینه طوسی
750,000 تومان
پارچه کارشده قیطان دوزی و پولک دوزی برگ مشکی
550,000 تومان
پارچه کارشده فول ملیله دوزی و پولک کاری هفت هشتی کرم
650,000 تومان
پارچه کارشده فول ملیله دوزی و پولک کاری هفت هشتی کاربنی
650,000 تومان
پارچه کارشده فول ملیله دوزی و پولک کاری هفت هشتی فیروزه‌ای
650,000 تومان
پارچه کارشده فول ملیله دوزی و پولک کاری هفت هشتی طوسی
650,000 تومان
پارچه کارشده فول ملیله دوزی و پولک کاری هفت هشتی زرشکی
650,000 تومان
پارچه کارشده فول ملیله دوزی و پولک کاری طوسی
650,000 تومان
پارچه کارشده فول ملیله دوزی و پولک کاری شیری
650,000 تومان
پارچه کارشده فول ملیله دوزی و پولک کاری زرشکی
650,000 تومان
پارچه کارشده فول ملیله دوزی و پولک کاری آبی کاربنی
650,000 تومان
پارچه کارشده ملیله دوزی و پولک کاری مشکی
850,000 تومان
پارچه کارشده پولک و ملیله دوزی طرح موج طلایی
720,000 تومان
پارچه کارشده پولک و ملیله دوزی طرح موج سفید
720,000 تومان
پارچه کارشده پولک و ملیله دوزی طرح موج زرشکی
720,000 تومان
پارچه کارشده مروارید دوزی ریز پولک یاسی
650,000 تومان
پارچه کارشده مروارید دوزی ریز پولک فیروزه‌ای
650,000 تومان
پارچه کارشده مروارید دوزی ریز پولک طوسی
650,000 تومان
پارچه کارشده مروارید دوزی ریز پولک سرمه‌ای
650,000 تومان
پارچه کارشده مروارید دوزی ریز پولک سبز
650,000 تومان
پارچه کارشده مروارید دوزی ریز پولک زرشکی
650,000 تومان
پارچه کارشده مروارید دوزی ریز پولک خردلی
650,000 تومان
پارچه کارشده مروارید دوزی ریز پولک آبی کاربنی
650,000 تومان
پارچه کارشده مروارید دوزی ریز پولک آبی
650,000 تومان
پارچه کارشده پولکی ملیله دوزی طرح گل و خوشه پرکار مشکی
850,000 تومان
پارچه کارشده پولکی ملیله دوزی طرح گل و برگ پرکار مشکی
850,000 تومان
پارچه کارشده پولکی ملیله دوزی طرح پر مشکی
850,000 تومان
پارچه کارشده ملیله دوزی پولکی گلبهی طرح موج
720,000 تومان
پارچه کارشده ملیله دوزی پولکی قرمز طرح موج
720,000 تومان
پارچه کارشده ملیله دوزی پولکی آبی طرح موج
720,000 تومان
پارچه کارشده فول ملیله دوزی و پولک کاری هفت هشتی نقره‌ای
720,000 تومان

همانطور که از نامش مشخص است، پارچه کارشده نوعی پارچه است که برای ساخت و تولید آن زحمت و کار زیادی صورت گرفته است. اگر بخواهیم به صورت دقیق آن را معرفی کنیم، پارچه‌ای که دوبار فرآیند تولید بر روی آن انجام می‌شود. مشاهده متن کامل