پارچه کار شده (پرکار)


پارچه کار شده خوشه گل ریز سرمه ای
1,700,000 تومان
کریستال دوزی خوشه ای طوسی
3,200,000 تومان
کریستال دوزی خوشه ای آبی
3,200,000 تومان
کریستال دوزی خوشه ای گلبهی
3,200,000 تومان
کریستال دوزی خوشه ای کالباسی
3,200,000 تومان
نگین کاری شبکه ای کاربنی
850,000 تومان
نگین کاری شبکه ای پاستیلی
850,000 تومان
پارچه مخمل لیزر کات پولکی هلالی
750,000 تومان
نگین کاری شبکه ای سرمه ای
850,000 تومان
پارچه ملیله دوزی طرح خوشه ای آبی درباری
1,700,000 تومان
پارچه ملیله دوزی طرح خوشه ای گلبهی
1,700,000 تومان
پارچه ملیله دوزی طرح خوشه ای قهوه ای
1,700,000 تومان
نگین کاری شبکه ای مولتی کالر کرم روشن
950,000 تومان
نگین کاری شبکه ای مولتی کالر طوسی
950,000 تومان
نگین کاری شبکه ای مولتی کالر کرم تیره
950,000 تومان
نگین کاری شبکه ای مولتی کالر سرمه ای
950,000 تومان
نگین کاری شبکه ای مولتی کالر قرمز
950,000 تومان
نگین کاری شبکه ای مولتی کالر گلبهی
950,000 تومان
نگین کاری شبکه ای مولتی کالر زرشکی
950,000 تومان
پارچه ملیله دوزی طرح خوشه ای صورتی چرک
1,780,000 تومان
پارچه ملیله دوزی طرح خوشه ای شیری
1,780,000 تومان
پارچه ملیله دوزی طرح خوشه ای آبی مرجانی
1,780,000 تومان
پارچه ملیله دوزی طرح خوشه ای مغز پسته ای
1,780,000 تومان
پارچه ملیله دوزی طرح اشکی یشمی
1,900,000 تومان
پارچه ملیله دوزی طرح اشکی یاسی
1,900,000 تومان
پارچه ملیله دوزی طرح اشکی آبی نفتی
1,900,000 تومان
پارچه ملیله دوزی طرح اشکی دودی
1,900,000 تومان
پارچه ملیله دوزی طرح اشکی گلبهی
1,900,000 تومان
پارچه ملیله دوزی طرح اشکی پاستیلی
1,900,000 تومان
پارچه ملیله دوزی مولتی کالر شاخه ای کرم گلبهی
2,100,000 تومان
پارچه ملیله دوزی مولتی کالر شاخه ای یاسی
2,100,000 تومان
پارچه ملیله دوزی مولتی کالر شاخه ای آبی نفتی
2,100,000 تومان
پارچه کار شده چند ضلعی مشکی
1,900,000 تومان
پارچه کار شده چند ضلعی دودی
1,900,000 تومان
پارچه کار شده چند ضلعی یاسی
1,900,000 تومان
پارچه کار شده چند ضلعی پاستیلی
1,900,000 تومان

همانطور که از نامش مشخص است، پارچه کارشده نوعی پارچه است که برای ساخت و تولید آن زحمت و کار زیادی صورت گرفته است. اگر بخواهیم به صورت دقیق آن را معرفی کنیم، پارچه‌ای که دوبار فرآیند تولید بر روی آن انجام می‌شود. مشاهده متن کامل