گیپور


پارچه کله مورچه‌ای شاین طوسی
پارچه کله مورچه‌ای شاین طوسی
650,000 تومان
پارچه کله مورچه‌ای شاین شیری
پارچه کله مورچه‌ای شاین شیری
650,000 تومان
پارچه کله مورچه‌ای شاین زرشکی
پارچه کله مورچه‌ای شاین زرشکی
650,000 تومان
پارچه کله مورچه ای پولکدوزی،طرح پیچک آبی
پارچه کله مورچه ای پولکدوزی،طرح پیچک آبی
380,000 تومان
پارچه دانتل قیطان دوزی کره ای یشمی
پارچه دانتل قیطان دوزی کره ای یشمی
190,000 تومان
پارچه دانتل قیطان دوزی کره ای پاستیلی
پارچه دانتل قیطان دوزی کره ای پاستیلی
190,000 تومان
پارچه دانتل قیطان دوزی کره ای نسکافه ای
پارچه دانتل قیطان دوزی کره ای نسکافه ای
190,000 تومان
پارچه دانتل قیطان دوزی کره ای قرمز
پارچه دانتل قیطان دوزی کره ای قرمز
190,000 تومان
پارچه دانتل قیطان دوزی کره ای طوسی
پارچه دانتل قیطان دوزی کره ای طوسی
190,000 تومان
پارچه دانتل قیطان دوزی کره ای زیتونی تیره
پارچه دانتل قیطان دوزی کره ای زیتونی تیره
190,000 تومان
پارچه کله مورچه‌ای شاین گلبهی
پارچه کله مورچه‌ای شاین گلبهی
650,000 تومان
پارچه کله مورچه‌ای شاین پاستیلی
پارچه کله مورچه‌ای شاین پاستیلی
650,000 تومان
پارچه کله مورچه‌ای شاین قرمز
پارچه کله مورچه‌ای شاین قرمز
650,000 تومان
پارچه کله مورچه‌ای شاین سبز کاهویی
پارچه کله مورچه‌ای شاین سبز کاهویی
650,000 تومان
کله مورچه ای زمینه شبکه ای لمه دار، طرح پیچک یاسی
کله مورچه ای زمینه شبکه ای لمه دار، طرح پیچک یاسی
380,000 تومان
پارچه کله مورچه ای شاخه ای کرم
پارچه کله مورچه ای شاخه ای کرم
280,000 تومان
پارچه کله مورچه ای شاخه ای زرشکی
پارچه کله مورچه ای شاخه ای زرشکی
280,000 تومان
پارچه کله مورچه ای شاخه ای بادمجانی
پارچه کله مورچه ای شاخه ای بادمجانی
280,000 تومان
گیپور گل برجسته حاشیه دالبر
گیپور گل برجسته حاشیه دالبر
250,000 تومان

پارچه گیپور نوعی ظریف از تور است که با میله و تخته به هم متصل شده و در نتیجه طرح های زیبا ایجاد می کند، این پارچه، زنانه است، که برای هر دو لباس شب و روز، مناسب می باشد و اغلب از پنبه، ابریشم یا ریون ساخته می شود.. متن کامل مقاله