خرید پارچه کرپ پاگانی
از دیگر انواع پارچه‌های کرپ، پارچه کرپ پاگانی است.مشابه کرپ مازراتی است اما با این تفاوت که نسبت به مازراتی دارای کیفیت بهتری است. همچنین هنگام شستشو و اتو کردن آبرفت ندارد.