پارچه شانتون طرح‌دار سنتی - کد 1070

پارچه شانتون طرح‌دار سنتی – کد 1070