پارچه اسکاچی طرح‌دار - 1071

پارچه اسکاچی طرح‌دار – 1071