پارچه اسکاچی طرح‌دار - 1074

پارچه اسکاچی طرح‌دار – 1074