پارچه شانتون طرح‌دار سنتی - کد 1077

پارچه شانتون طرح‌دار سنتی – کد 1077