بارانیپارچه بارانی که پارچه ضد آب نیز گفته می‌شود و همانطور که از اسمش مشخص است، مخصوص مناطق بارانی و مرطوب است. مشاهده متن کامل