تدیپارچه تدی، نوعی پارچه پشمی مورد استفاده برای لباس‌های زمستانی است. این پارچه ضخیم و الیاف به کار رفته در آن بسیار نرم است. برای مشاهده متن کامل مقاله کلیک کنید.