تور


پارچه تور خشک مژگان یاسی روشن
پارچه تور خشک مژگان یاسی روشن
25,000 تومان
پارچه تور ساده سرخابی روشن
پارچه تور ساده سرخابی روشن
27,000 تومان
پارچه قیطان دوزی ملیله مروارید مشکی
پارچه قیطان دوزی ملیله مروارید مشکی
890,000 تومان
پارچه دانتل طرح گل مشکی
پارچه دانتل طرح گل مشکی
55,000 تومان
پارچه دانتل طرح چهارخانه  مشکی
پارچه دانتل طرح چهارخانه مشکی
40,000 تومان
پارچه دانتل طرح قوچی  مشکی
پارچه دانتل طرح قوچی مشکی
40,000 تومان
پارچه دانتل طرح دیور مشکی
پارچه دانتل طرح دیور مشکی
40,000 تومان
پارچه تور شاین پلنگی شیری
پارچه تور شاین پلنگی شیری
135,000 تومان
پارچه تور ساده قرمز روشن
پارچه تور ساده قرمز روشن
27,000 تومان
پارچه تور ساده طوسی تیره
پارچه تور ساده طوسی تیره
27,000 تومان
پارچه تور ساده سرمه‌ای
پارچه تور ساده سرمه‌ای
27,000 تومان
پارچه تور خشک مژگان گلبهی
پارچه تور خشک مژگان گلبهی
25,000 تومان
پارچه تور خشک مژگان کالباسی
پارچه تور خشک مژگان کالباسی
25,000 تومان
پارچه تور خشک مژگان قرمز
پارچه تور خشک مژگان قرمز
25,000 تومان
پارچه تور خشک مژگان زرشکی روشن
پارچه تور خشک مژگان زرشکی روشن
25,000 تومان
تور ساده کشی، سرمه ای
تور ساده کشی، سرمه ای
29,000 تومان
تور ساده کشی، بادمجانی
تور ساده کشی، بادمجانی
29,000 تومان
پارچه دانتل گل مخملی یشمی
پارچه دانتل گل مخملی یشمی
295,000 تومان
پارچه دانتل گل مخملی مشکی
پارچه دانتل گل مخملی مشکی
295,000 تومان
پارچه دانتل گل مخملی سفید
پارچه دانتل گل مخملی سفید
295,000 تومان
پارچه دانتل لمه دار مشکی
پارچه دانتل لمه دار مشکی
210,000 تومان
پارچه دانتل لمه دار طوسی
پارچه دانتل لمه دار طوسی
210,000 تومان
پارچه دانتل لمه دار سفید
پارچه دانتل لمه دار سفید
210,000 تومان
پارچه دانتل لمه دار سرمه‌ای
پارچه دانتل لمه دار سرمه‌ای
210,000 تومان
پارچه دانتل لمه دار  یشمی
پارچه دانتل لمه دار یشمی
210,000 تومان
پارچه دانتل قیطان دوزی کره ای مشکی
پارچه دانتل قیطان دوزی کره ای مشکی
190,000 تومان
پارچه پولکی ملیله دوزی طرح گل و خوشه پرکار مشکی
پارچه پولکی ملیله دوزی طرح گل و خوشه پرکار مشکی
850,000 تومان
پارچه پولکی ملیله دوزی طرح گل و برگ پرکار مشکی
پارچه پولکی ملیله دوزی طرح گل و برگ پرکار مشکی
850,000 تومان
پارچه پولکی ملیله دوزی طرح درختی مشکی
پارچه پولکی ملیله دوزی طرح درختی مشکی
520,000 تومان
پارچه تور چمنی راه راه
پارچه تور چمنی راه راه
85,000 تومان
پارچه تور ساده رنگ بدن
پارچه تور ساده رنگ بدن
27,000 تومان
پارچه تور خشک مژگان صورتی
پارچه تور خشک مژگان صورتی
25,000 تومان
مروارید دوزی طرح پروانه و تور آبی روشن
مروارید دوزی طرح پروانه و تور آبی روشن
88,000 تومان
تور کشی مروارید دار مشکی
تور کشی مروارید دار مشکی
45,000 تومان
تور پروانه و مروارید دوزی لیمویی
تور پروانه و مروارید دوزی لیمویی
88,000 تومان
تور پروانه و مروارید دوزی طوسی
تور پروانه و مروارید دوزی طوسی
88,000 تومان

پارچه تور، پارچه‌ای ظریف و شبکه مانند است که در انواع کاربردهای دوخت لباس استفاده می‌شود. مشاهده متن کامل