دانتل


پارچه دانتل گل مخملی مشکی
پارچه دانتل گل مخملی مشکی
295,000 تومان
پارچه نواربری شکوفه امبرودری
پارچه نواربری شکوفه امبرودری
250,000 تومان
پارچه مروارید دوزی پولکی ریز کرمی
پارچه مروارید دوزی پولکی ریز کرمی
650,000 تومان
پارچه مروارید دوزی پولکی ریز مشکی
پارچه مروارید دوزی پولکی ریز مشکی
650,000 تومان
پارچه مروارید دوزی پولکی ریز قرمز
پارچه مروارید دوزی پولکی ریز قرمز
650,000 تومان
پارچه مروارید دوزی پولکی ریز سفید
پارچه مروارید دوزی پولکی ریز سفید
650,000 تومان
پارچه دانتل طرح گل مشکی
پارچه دانتل طرح گل مشکی
55,000 تومان
پارچه دانتل طرح چهارخانه  مشکی
پارچه دانتل طرح چهارخانه مشکی
40,000 تومان
پارچه دانتل طرح قوچی  مشکی
پارچه دانتل طرح قوچی مشکی
40,000 تومان
پارچه دانتل طرح دیور مشکی
پارچه دانتل طرح دیور مشکی
40,000 تومان
پارچه دانتل طرح دایره  مشکی
پارچه دانتل طرح دایره مشکی
40,000 تومان
پارچه دانتل طرح توپی مشکی
پارچه دانتل طرح توپی مشکی
40,000 تومان
پارچه دانتل گل مخملی یشمی
پارچه دانتل گل مخملی یشمی
295,000 تومان
پارچه دانتل گل مخملی یاسی
پارچه دانتل گل مخملی یاسی
295,000 تومان
پارچه دانتل گل مخملی قرمز
پارچه دانتل گل مخملی قرمز
295,000 تومان
پارچه دانتل گل مخملی سفید
پارچه دانتل گل مخملی سفید
295,000 تومان
پارچه دانتل لمه دار کالباسی
پارچه دانتل لمه دار کالباسی
210,000 تومان
پارچه دانتل لمه دار مشکی
پارچه دانتل لمه دار مشکی
210,000 تومان
پارچه دانتل لمه دار قرمز
پارچه دانتل لمه دار قرمز
210,000 تومان
پارچه دانتل لمه دار طوسی
پارچه دانتل لمه دار طوسی
210,000 تومان
پارچه دانتل لمه دار سفید
پارچه دانتل لمه دار سفید
210,000 تومان
پارچه دانتل لمه دار سرمه‌ای
پارچه دانتل لمه دار سرمه‌ای
210,000 تومان
پارچه دانتل لمه دار  یشمی
پارچه دانتل لمه دار یشمی
210,000 تومان
پارچه دانتل قیطان دوزی کره ای یشمی
پارچه دانتل قیطان دوزی کره ای یشمی
190,000 تومان
پارچه دانتل قیطان دوزی کره ای پاستیلی
پارچه دانتل قیطان دوزی کره ای پاستیلی
190,000 تومان
پارچه دانتل قیطان دوزی کره ای نسکافه ای
پارچه دانتل قیطان دوزی کره ای نسکافه ای
190,000 تومان
پارچه دانتل قیطان دوزی کره ای مشکی
پارچه دانتل قیطان دوزی کره ای مشکی
190,000 تومان
پارچه دانتل قیطان دوزی کره ای قرمز
پارچه دانتل قیطان دوزی کره ای قرمز
190,000 تومان
پارچه دانتل قیطان دوزی کره ای طوسی
پارچه دانتل قیطان دوزی کره ای طوسی
190,000 تومان
پارچه دانتل قیطان دوزی کره ای زیتونی تیره
پارچه دانتل قیطان دوزی کره ای زیتونی تیره
190,000 تومان
پارچه مروارید دوزی پولکی ریز فسفری
پارچه مروارید دوزی پولکی ریز فسفری
540,000 تومان
پارچه تور دانتل گلدار شبکه‌ای
پارچه تور دانتل گلدار شبکه‌ای
85,000 تومان

دانتل (Dentelle)، پارچه ای است ظریف از ابریشم یا الیاف مصنوعی که طرح های آن به صورت مشبک با دستگاه یا دست بر روی زمینه ای توری دوخته می شود. مشاهده کامل نوشته