فوتر


پارچه پالتویی فوتر کرمی، خالدار رنگی
پارچه پالتویی فوتر کرمی، خالدار رنگی
150,000 تومان
پارچه پشمی چهارخانه درشت سفید مشکی
پارچه پشمی چهارخانه درشت سفید مشکی
100,000 تومان
120,000 تومان
پارچه پشمی طرح پیردوپل، چهارخانه لیمویی
پارچه پشمی طرح پیردوپل، چهارخانه لیمویی
100,000 تومان
120,000 تومان
پارچه پالتویی فوتر فیروزه ای، خالدار رنگی
پارچه پالتویی فوتر فیروزه ای، خالدار رنگی
100,000 تومان
150,000 تومان
پارچه فوتر کوبیده اعلاء، کرمی سدری روشن
پارچه فوتر کوبیده اعلاء، کرمی سدری روشن
110,000 تومان
پارچه فوتر کوبیده اعلاء، صورتی روشن
پارچه فوتر کوبیده اعلاء، صورتی روشن
110,000 تومان
پارچه فوتر کوبیده اعلاء، صورتی
پارچه فوتر کوبیده اعلاء، صورتی
110,000 تومان
پارچه فوتر کوبیده اعلاء، حنایی تیره
پارچه فوتر کوبیده اعلاء، حنایی تیره
110,000 تومان
پارچه فوتر اصل دو رو، کرمی روشن
پارچه فوتر اصل دو رو، کرمی روشن
110,000 تومان
150,000 تومان
پارچه فوتر اصل دو رو، کالباسی
پارچه فوتر اصل دو رو، کالباسی
110,000 تومان
150,000 تومان
پارچه فوتر اصل دو رو، صورتی
پارچه فوتر اصل دو رو، صورتی
110,000 تومان
150,000 تومان
پارچه پشمی چهارخانه کجراه، قهوه ای
پارچه پشمی چهارخانه کجراه، قهوه ای
100,000 تومان
120,000 تومان
پارچه پشمی چهارخانه سبز سفید
پارچه پشمی چهارخانه سبز سفید
100,000 تومان
120,000 تومان
پارچه پشمی پرنس دوگال کالباسی
پارچه پشمی پرنس دوگال کالباسی
120,000 تومان
پارچه پشمی طرح پرنس دوگال قهوه ای - 1
پارچه پشمی طرح پرنس دوگال قهوه ای - 1
100,000 تومان
120,000 تومان
پارچه پشمی طرح پرنس دوگال قهوه ای
پارچه پشمی طرح پرنس دوگال قهوه ای
120,000 تومان
پارچه پشمی طرح شطرنجی، فیروزه ای و شتری
پارچه پشمی طرح شطرنجی، فیروزه ای و شتری
120,000 تومان
پارچه پشمی طرح جناقی اتوبانی، آبی
پارچه پشمی طرح جناقی اتوبانی، آبی
90,000 تومان
110,000 تومان
پارچه پشمی زمینه مشکی، چهارخانه سفید و قرمز
پارچه پشمی زمینه مشکی، چهارخانه سفید و قرمز
120,000 تومان
پارچه پشمی جناقی طوسی، چهارخانه رنگی
پارچه پشمی جناقی طوسی، چهارخانه رنگی
110,000 تومان

فوتر یک محصول ضخیم ، پشمی و مناسب فصل زمستان و بسیار کاربردی برای دوخت پالتوهای زمستانه شیک می باشد