میکرومیکرو، پارچه ای سبک و با دوام از جنس پلی استر است. ویژگی اصلی این پارچه تفاوت در سطح رویه و پشت آن است. سطح رویه این پارچه مانند جیر لطیف و مات و سطح پشت آن لیز و براق است. پارچه میکرو بیشتر در دوخت مانتو بهاره و پاییزه کاربرد دارد.. متن کامل مقاله