کرپ اسکاچیکرپ اسکاچی پارچه ای است سبک، خوش حالت و بادوام که ویژگی اصلی آن بافت ناصاف و سطحی زبر است. این پارچه در دو نوع ساده و گلدار در رنگ های متنوع، اکثرا برای دوخت مانتو کاربرد دارد.. متن کامل مقاله