کرپ باربی


پارچه کرپ باربی یاسی روشن
395,000 تومان
پارچه کرپ باربی یاسی تیره
395,000 تومان
پارچه کرپ باربی یاسی
395,000 تومان
پارچه کرپ باربی گلبهی
395,000 تومان
پارچه کرپ باربی کرم
395,000 تومان
پارچه کرپ باربی کاربنی
395,000 تومان
پارچه کرپ باربی پیازی
395,000 تومان
پارچه کرپ باربی پودری
395,000 تومان
پارچه کرپ باربی پاستیلی
395,000 تومان
پارچه کرپ باربی لجنی تیره
395,000 تومان
پارچه کرپ باربی لجنی
395,000 تومان
پارچه کرپ باربی قرمز
395,000 تومان
پارچه کرپ باربی فیلی
395,000 تومان
پارچه کرپ باربی عنابی
395,000 تومان
پارچه کرپ باربی طوسی روشن
395,000 تومان
پارچه کرپ باربی طوسی تیره
395,000 تومان
پارچه کرپ باربی طوسی
395,000 تومان
پارچه کرپ باربی شتری
395,000 تومان
پارچه کرپ باربی سرمه‌ای روشن
395,000 تومان
پارچه کرپ باربی سرمه‌ای تیره
395,000 تومان
پارچه کرپ باربی سرمه‌ای
395,000 تومان
پارچه کرپ باربی خردلی
395,000 تومان
پارچه کرپ باربی بادمجانی
395,000 تومان
پارچه کرپ باربی ارتشی
395,000 تومان
پارچه کرپ باربی آبی نفتی
395,000 تومان
پارچه کرپ باربی آبی طوسی روشن
395,000 تومان
پارچه کرپ باربی آبی طوسی
395,000 تومان
پارچه کرپ باربی آبی
395,000 تومان

پارچه‌های کرپ، دارای تنوع بالایی بوده و برای خود دنیایی دارند. کرپ باربی یکی از بهترین انواع کرپ‌های موجود در بازار است. این پارچه دارای چروک نمی‌شود و دارای حالت ایستایی خوبی و دارای حالت کشسانی کمی است.