خرید پارچه کرپ چیکوتا
یکی از عالی ترین نوع کرپ، کرپ چیکوتا است. کیفیت این کرپ بسیار بالا است. بطوریکه پس از شستشو کیفیت خود را از دست نمی‌دهد. یکی از دیگر ویژگی ‌های شاخص این کرپ، کیفیت رنگ آن است که پس از شستشو هم رنگ آن بور نمی‌شود.