پارچه کار شده (پرکار)


پارچه قیطان دوزی ملیله مروارید مشکی
پارچه قیطان دوزی ملیله مروارید مشکی
890,000 تومان
پارچه نواربری مخمل کاربنی
پارچه نواربری مخمل کاربنی
480,000 تومان
پارچه نواربری مخمل نسکافه‌ای
پارچه نواربری مخمل نسکافه‌ای
480,000 تومان
پارچه نواربری مخمل قرمز
پارچه نواربری مخمل قرمز
480,000 تومان
پارچه ملیله دوزی طرح 8-7 زرشکی
پارچه ملیله دوزی طرح 8-7 زرشکی
880,000 تومان
پارچه مروارید کاری اکلیل دار مشکی
پارچه مروارید کاری اکلیل دار مشکی
880,000 تومان
پارچه مروارید کاری اکلیل دار قرمز
پارچه مروارید کاری اکلیل دار قرمز
880,000 تومان
پارچه مروارید دوزی پولکی ریز کرمی
پارچه مروارید دوزی پولکی ریز کرمی
650,000 تومان
پارچه مروارید دوزی پولکی ریز قرمز
پارچه مروارید دوزی پولکی ریز قرمز
650,000 تومان
پارچه مروارید دوزی پولکی ریز سفید
پارچه مروارید دوزی پولکی ریز سفید
650,000 تومان
پارچه مرواردی دوزی ریز پولک یاسی
پارچه مرواردی دوزی ریز پولک یاسی
650,000 تومان
پارچه مرواردی دوزی ریز پولک گلبهی
پارچه مرواردی دوزی ریز پولک گلبهی
650,000 تومان
پارچه مرواردی دوزی ریز پولک طوسی
پارچه مرواردی دوزی ریز پولک طوسی
650,000 تومان
پارچه مرواردی دوزی ریز پولک صورتی
پارچه مرواردی دوزی ریز پولک صورتی
650,000 تومان
پارچه مرواردی دوزی ریز پولک آبی کاربنی
پارچه مرواردی دوزی ریز پولک آبی کاربنی
650,000 تومان
پارچه پولکی ملیله دوزی طرح گل و خوشه پرکار مشکی
پارچه پولکی ملیله دوزی طرح گل و خوشه پرکار مشکی
850,000 تومان
پارچه پولکی ملیله دوزی طرح گل و برگ پرکار مشکی
پارچه پولکی ملیله دوزی طرح گل و برگ پرکار مشکی
850,000 تومان
پارچه پولکی ملیله دوزی طرح پر مشکی
پارچه پولکی ملیله دوزی طرح پر مشکی
850,000 تومان
پارچه پولکی ملیله دوزی طرح درختی مشکی
پارچه پولکی ملیله دوزی طرح درختی مشکی
520,000 تومان
پارچه مرواردی دوزی ریز پولک هفت‌رنگ
پارچه مرواردی دوزی ریز پولک هفت‌رنگ
540,000 تومان
پارچه مروارید کاری اکلیل دار سفید
پارچه مروارید کاری اکلیل دار سفید
880,000 تومان
پارچه نواربری مخمل گلبهی
پارچه نواربری مخمل گلبهی
480,000 تومان
پارچه نواربری مخمل کرم
پارچه نواربری مخمل کرم
480,000 تومان
پارچه نواربری مخمل بنفش
پارچه نواربری مخمل بنفش
480,000 تومان
پارچه مروارید دوزی پولکی ریز فسفری
پارچه مروارید دوزی پولکی ریز فسفری
540,000 تومان
پارچه مروارید دوزی و کریستال دوزی صورتی
پارچه مروارید دوزی و کریستال دوزی صورتی
400,000 تومان
پارچه مرواردی دوزی ریز پولک فیروزه‌ای
پارچه مرواردی دوزی ریز پولک فیروزه‌ای
650,000 تومان
پارچه مرواردی دوزی ریز پولک سرمه‌ای
پارچه مرواردی دوزی ریز پولک سرمه‌ای
650,000 تومان
پارچه مرواردی دوزی ریز پولک سبز
پارچه مرواردی دوزی ریز پولک سبز
650,000 تومان
پارچه مرواردی دوزی ریز پولک زرشکی
پارچه مرواردی دوزی ریز پولک زرشکی
650,000 تومان
پارچه مرواردی دوزی ریز پولک خردلی
پارچه مرواردی دوزی ریز پولک خردلی
650,000 تومان
پارچه مرواردی دوزی ریز پولک آبی
پارچه مرواردی دوزی ریز پولک آبی
650,000 تومان
پارچه سوزندوزی ریشدار موجی سفید و مشکی
پارچه سوزندوزی ریشدار موجی سفید و مشکی
210,000 تومان
پارچه سوزندوزی ریشدار سفید و صورتی
پارچه سوزندوزی ریشدار سفید و صورتی
210,000 تومان

همانطور که از نامش مشخص است، پارچه کارشده نوعی پارچه است که برای ساخت و تولید آن زحمت و کار زیادی صورت گرفته است. اگر بخواهیم به صورت دقیق آن را معرفی کنیم، پارچه‌ای که دوبار فرآیند تولید بر روی آن انجام می‌شود. مشاهده متن کامل