پارچه کار شده (پرکار)


پارچه کار شده ملیله دوزی و پولک کاری طرح لنگر صورتی روشن
2,200,000 تومان
پارچه کار شده ملیله دوزی و پولک کاری طرح لنگر آبی نفتی روشن
2,200,000 تومان
پارچه کار شده ملیله دوزی و پولک کاری طرح لنگر آبی نفتی تیره
2,200,000 تومان
پارچه کار شده ملیله دوزی و پولک کاری طرح لنگر فیروزه‌ای
2,200,000 تومان
پارچه کار شده ملیله دوزی و پولک کاری طرح لنگر یاسی
2,200,000 تومان
پارچه کار شده ملیله دوزی و پولک کاری طرح لنگر استخوانی
2,200,000 تومان
پارچه کار شده ملیله دوزی و پولک کاری طرح لنگر صورتی تیره
2,200,000 تومان
پارچه کارشده ملیله دوزی و پولک کاری طرح هلالی یشمی
695,000 تومان
پارچه کارشده ملیله دوزی و پولک کاری طرح هلالی قرمز
695,000 تومان
پارچه کارشده ملیله دوزی و پولک کاری طرح هلالی طوسی
695,000 تومان
پارچه کارشده ملیله دوزی و پولک کاری طرح هلالی بنفش
695,000 تومان
پارچه کارشده ملیله دوزی و پولک کاری طرح هلالی آبی درباری
695,000 تومان
پارچه کارشده ملیله دوزی و پولک کاری طرح شاخه یشمی
980,000 تومان
پارچه کارشده ملیله دوزی و پولک کاری طرح شاخه کرم
980,000 تومان
پارچه کارشده ملیله دوزی و پولک کاری طرح شاخه قرمز
980,000 تومان
پارچه کارشده ملیله دوزی و پولک کاری طرح شاخه طوسی
980,000 تومان
پارچه کارشده ملیله دوزی و پولک کاری طرح شاخه آدامسی
980,000 تومان
پارچه کارشده ملیله دوزی و پولک کاری طرح شاخه آبی نفتی
980,000 تومان
پارچه کارشده ملیله دوزی و پولک کاری درختی یشمی
1,150,000 تومان
پارچه کارشده ملیله دوزی و پولک کاری درختی کرم
1,150,000 تومان
پارچه کارشده ملیله دوزی و پولک کاری درختی مشکی
1,150,000 تومان
پارچه کارشده ملیله دوزی و پولک کاری درختی قرمز
1,150,000 تومان
پارچه کارشده ملیله دوزی و پولک کاری درختی طوسی
1,150,000 تومان
پارچه کله مورچه‌ای یشمی
495,000 تومان
پارچه کله مورچه‌ای قرمز
495,000 تومان
پارچه کله مورچه‌ای شیری
495,000 تومان
پارچه کله مورچه‌ای زرشکی
495,000 تومان
پارچه کله مورچه‌ای آبی کاربنی
495,000 تومان
پارچه کارشده ملیله دوزی و پولک کاری شاخه مشکی
1,350,000 تومان
پارچه کارشده ملیله دوزی موجی مشکی
1,350,000 تومان
پارچه کار شده مخمل برجسته لیزر کات مشکی
220,000 تومان
پارچه کار شده مخمل برجسته لیزر کات سبز سیدی
220,000 تومان
پارچه کار شده مخمل برجسته لیزر کات زرشکی
220,000 تومان
پارچه کار شده مخمل برجسته لیزر کات بادمجانی
220,000 تومان
پارچه کارشده نگین کاری شبکه‌ای مغز پسته‌ای
850,000 تومان
پارچه کارشده نگین کاری شبکه‌ای قرمز
850,000 تومان

همانطور که از نامش مشخص است، پارچه کارشده نوعی پارچه است که برای ساخت و تولید آن زحمت و کار زیادی صورت گرفته است. اگر بخواهیم به صورت دقیق آن را معرفی کنیم، پارچه‌ای که دوبار فرآیند تولید بر روی آن انجام می‌شود. مشاهده متن کامل